سبد خرید
0

سبد خرید موبایل

0

اضافه کردن کالا به سبد خرید:

پس از انتخاب کالا با اضافه کردن به سبد خرید اطلاعات خرید شما در سایت درج می‌شود و در صورت خرید کالای بیشتر می‌توانید همه سفارشات خود را وارد سبد خرید نمایید که طی یک مرحله به‌تمامی سفارشات هم‌جهت تغییرات و تأیید نهایی رسیدگی می‌شود.

نهایی کردن خرید:

پس از تأیید محصول موردنظر در قسمت تغییر و انتخاب ساختار عملیات صورت می‌پذیرد و با اضافه کردن به سبد خرید به جهت تکمیل فرآیند خردید 3 مرحله را دنبال می‌کنید.

1-ورود به آسمان‌نما 2-اطلاعات سفارش 3-تأیید و پرداخت

ورود به آسمان‌نما:

پس از انتخاب عکس و افزودن به سبد خرید آسمان‌نما، با اعتبارسنجی ورود و ارسال نام کاربری و رمز عبور امکان دسترسی به سبد خرید و ادامه مراحل تکمیل سفارش وجود دارد. اگر قبلاً در آسمان‌نما ثبت‌نام نکرده‌اید کافی است با درج اطلاعات موردنظر در سایت ما ثبت‌نام کنید و بعد با ورود به سبد خرید و طی مراحل بعدی تکمیل خرید خود را طی کنید.

اطلاعات سفارش:

پس از ورود به آسمان‌نما تمامی اطلاعات سفارشات شما به‌صورت کامل و مختصر به نمایش گذاشته می‌شود و همچنین امکان تغییرات برای هر محصول به‌صورت کاملاً مجزا وجود دارد.

تأیید و پرداخت:

پس از تأیید نهایی و اعمال تغییرات روی سفارشات شما 3 مرحله جهت تکمیل فرآیند ارسال و خرید را باید دنبال کنید.

1-روش پرداخت 2-نحوه ارسال 3-تکمیل مشخصات کاربر

در انتها پس از تأیید و پرداخت یک ایمیل حاوی اطلاعات محصول و سفارش برای شما از طرف آسمان‌نما ارسال خواهد شد که امکان پیگیری محصول شما وجود دارد.