سبد خرید
0

سبد خرید موبایل

0
سریع جست و جو کن ...!
نتایج یافت شده

شهرها و نقشه جغرافیا

یک از زیبا ترین طرح هایی که میتوان با آن هر دیواری را تزیین کرد نقاشی هایی از شهر و نقشه های جغرافیایی است بدون شک اگر این تصاویر توسط تابلو کنواس یا به شکل هنری بر روی بوم کنواس اجرا گردد از زیبایی خاصی برخوردار می شود.چاپ تابلوهای کنواس با دستگاه های مخصوص بر روی پارچه هایی از جنس بوم که همان تابلو های نقاشی میباشد انجام می پذیرد.بوم های کنواس را میتوانید در هر سایزی به صورت سفارشی خرید نمایید.

شهرها و نقشه جغرافیا
بوم کنواس نقشه
بوم کنواس نقشه جهان آبرنگی
 بوم کنواس چرخه فلکی
بوم کنواس نقشه اروپا
بوم کنواس نقشه سه بعدی
بوم کنواس دوچرخه زرد
بوم کنواس برج ساعت
بوم کنواس نیویورک در شب
بوم کنواس دوچرخه سوار
بوم کنواس طرح ایفل
بوم کنواس طرح چتر
 بوم کنواس طرح ماشین قرمز
 بوم کنواس تالار سنگی
 بوم کنواس برج ایفل
بوم کنواس جهان فرشتگان
تابلو کنواس برج ساعت
 بوم کنواس خیابان لندن
تابلو بوم نقاشی  شهر آبرنگی
بوم کنواس ایفل و جهان
 بوم کنواس طرح تلفن قرمز
 تابلو کنواس شهر سیاه و سفید
 بوم کنواس قطار شهری